Kadriye Zaim Kütüphanesi Video Çekimi Talep Formu

2007 yılından bu yana Üniversitemizde düzenlenen akademik etkinliklerin (konferans, seminer, panel vb..) çekimleri Kütüphanemiz tarafından yapılmakta ve bu çekimler oluşturulan Kurumsal Arşiv web sayfasına eklenerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Video çekimleri ile ilgili hususlar aşağıda verilmektedir.

1. Kurumsal Arşiv web sayfasından yayınlanmak üzere sadece Akademik Etkinliklerin çekimi yapılmaktadır. Yapılan bu çekimler tüm kullanıcıların erişimine açık olup, sunucularımızda arşivlenmektedir.

2. Aynı gün ve aynı saatte sadece bir etkinliğin çekimi yapılabilmektedir.

3. Video çekimi talepleri  detaylı bir şekilde aşağıda verilen takvime girilmelidir.

4. Çekim talepleri etkinlik tarihinden en az (15) onbeş gün önce Kütüphaneye bildirilmelidir.

5. Gelen talepler Kütüphanemiz tarafından incelenerek uygun olmaları koşuluyla onaylanacaktır.

Video çekimi isteği için, lütfen aşağıda alanları doldurunuz.

Genel
Akademik Ünvan*
Ad Soyad*
E-posta*
Telefon Numaranız*
Fakülte / Topluluk / Merkezler *
Bölümünüz /Biriminiz *
Etkinlik Bilgileri
Etkinlik Yeri*
Etkinlik Duyuru URL'si
Etkinlik Başlangıç Tarihi:*
Etkinlik Başlangıç Saati*
Etkinlik Bitiş Tarihi: *
Etkinlik Bitiş Saati*